Wielka obrona Niemczy 2017

Wspomnienie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w Niemczy

DSC 5098

W dniach 24 – 28 II 2016 r. w Niemczy miało miejsce ważne wydarzenie dla wspólnoty parafialnej i przybyłych gości.

Maryjne nawiedzenie w Niemczy, to część projektu, podjętego z inicjatywy Biskupa Świdnickiego, przygotowania wiernych do uroczystych obchodów setnej rocznicy objawień fatimskich przypadającej w 2017 r. i trzechsetnej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Trzyletnie pielgrzymowanie Matki Bożej w znaku figury fatimskiej do wszystkich parafii na terenie diecezji stanowi dobrą okazję do modlitwy różańcowej „w intencji wewnętrznej przemiany grzeszników, respektowania Bożego Prawa w wymiarze indywidualnym i publicznym, odnowienia naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego” ( z Listu Biskupa Świdnickiego zapowiadającego peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji świdnickiej ).

Peregrynacja w Niemczy, tak jak w innych parafiach diecezji, została połączona z rekolekcjami. Ćwiczenia duchowe poprowadził o. Piotr Paradowski z Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów Konwentualnych. W pierwszym dniu uroczystości powitania figury fatimskiej przewodniczył Ks. Biskup Ignacy Dec, Ordynariusz Diecezji Świdnickiej.

Rekolekcje peregrynacyjne dostarczyły wielu przeżyć natury religijnej. Były dobrą okazją do rozlicznych inicjatyw podejmowanych ze strony parafian w czasie przygotowania i przebiegu nawiedzenia. Prace zostały poparte pomocą ze strony władz samorządowych, spółki komunalnej, miejscowej szkoły i organizacji pozarządowych (OSP, Zespół Śpiewaczy „Grodzianie”, harcerze).

Peregrynacja przyczyniła się do większej integracji mieszkańców Niemczy i wzrostu dobra w wymiarze duchowym.

Dzieląc się radością nawiedzenia, prezentujemy galerię zdjęć.


gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1  

 

Ogród Wojsławice

Pałace

Uzdrowisko Przerzeczyn

Serwis SMS