Zaproszenie na konsultacje społeczne
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - PartnerstwoJST


Miasto Dzierżoniów wraz z Partnerami Projektu, tj.: Powiatem Dzierżoniowskim, Gminą Dzierżoniów, Gminą Bielawa, Gminą Pieszyce, Gminą Piława Górna, Gminą Miejsko-Wiejską Niemcza, Gminą Łagiewniki oraz Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z Wrocławia, w ramach realizacji projektu pn. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
w związku z opracowywaniem „Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020”,
 zapraszają na otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ziemi Dzierżoniowskiej.
 Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach:
10 grudnia 2014r.- w Bielawie w Art. Inkubatorze,ul. Piastowska 19,  dla mieszkańców Bielawy i Pieszyc,     godz 10.00-13.00
11 grudnia 2014r. - w Dzierżoniowie, sala DOK,ul. Świdnicka 23, dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów,
                                                                      godz. 10.00-13.00
11 grudnia 2014r. w Dzierżoniowie, sala DOK, ul. Świdnicka 23, dla mieszkańców Dzierżoniowa,
                                                                      godz. 13.30-15.30
12 grudnia 2014r. w Piławie Górnej , sala MOK, ul. Piastowska 40, dla mieszkańców Piławy Górnej
 i Niemczy, godz.10.00-13.00
12 grudnia w Łagiewnikach, sala GOKBiS, ul. Wrocławska 2,dla mieszkańców gminy, godz 13.30-15.30.
Głęboko wierzymy, że Państwa zaangażowanie w dyskusję nad zdiagnozowanymi problemami  
i potrzebami społecznymi, określonymi celami i możliwymi scenariuszami rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej, przyczyni się do osiągnięcia wymiernych efektów. Pragniemy, aby opracowana Strategia odzwierciedlała potrzeby, aspiracje i marzenia mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej.