Podpisany aneks do umowy na realizacje projektu
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - PartnerstwoJST

 

Po zakończeniu pierwszych postępowań przetargowych oraz równocześnie z rozpoczęciem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i czterech programów sektorowych, należało wprowadzić aktualizację zmian w szczegółowym budżecie projektu i samym wniosku. Były one związane z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach.Po zgłoszeniu zmian do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 28.08.2014r., został podpisany aneks do umowy na realizację projektu, zawierający zaktualizowane wysokości transz.

 

 

Zmiana wartości ujętych we wniosku w szczegółowym budżecie projektu

 

wL

L.p.

Szczegółowy budżet projektu przed zmianami

 

Szczegółowy budżet projektu po zmianach

Różnice/

Oszczędności

  1. 1.Całkowita wartość projektu

717 895,00 PLN

309 514,96 PLN

- 408 380,04 PLN

  1. 2.Kwota z dotacji

 

608 085,75 PLN

261 274,67 PLN

- 346 811,08 PLN

  1. 3.Wkład własny sfinansowany przez Partnerów

 

109 809,25 PLN

48 240,29 PLN

- 61 568,96 PLN