Niemcza we wspólnym projekcie
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - PartnerstwoJST

Niemcza we wspólnym projekcie  Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski ”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”

Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski
”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013
Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów


Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.
Całkowita wartość projektu:  717 895,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej:  608 085,75 PLN
Podpisanie umowy  z Ministrem Infrastruktury i  Rozwoju  na realizacje projektu - 30 kwietnia 2014r.
Zakres projektu:
•    Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020”
i czterech programów sektorowych, tj.:
•    Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
•    Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
•    Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości    innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej
 na lata 2014-2020
•    Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
Ogłoszenie przetargu na opracowanie w/w dokumentów -  20 maja 2014r.
Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania  wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.
Data  zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku.Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski
”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013
Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.
Całkowita wartość projektu:  717 895,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej:  608 085,75 PLN
Podpisanie umowy  z Ministrem Infrastruktury i  Rozwoju  na realizacje projektu - 30 kwietnia 2014r.
Zakres projektu:
•    Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020”
i czterech programów sektorowych, tj.:
•    Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
•    Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
•    Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości    innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej
 na lata 2014-2020
•    Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
Ogłoszenie przetargu na opracowanie w/w dokumentów -  20 maja 2014r.
Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania  wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.
Data  zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku.Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski
”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013
Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.
Całkowita wartość projektu:  717 895,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej:  608 085,75 PLN
Podpisanie umowy  z Ministrem Infrastruktury i  Rozwoju  na realizacje projektu - 30 kwietnia 2014r.
Zakres projektu:
•    Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020”
i czterech programów sektorowych, tj.:
•    Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
•    Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
•    Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości    innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej
 na lata 2014-2020
•    Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
Ogłoszenie przetargu na opracowanie w/w dokumentów -  20 maja 2014r.
Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania  wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.
Data  zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku.v

alt