XXXVIII/05 Sesja Rady Miejskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 listopada 2008 16:00
xxxviiisesja_rady_miejskiejGOSPODARKA KOMUNALNA I BUDŻET
30 września odbyła się sesja Rady Miejskiej Niemczy. Jej głównymi tematami były sprawy związane z gospodarką komunalną oraz realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2005 roku. Sesja rozpoczęła się od zatwierdzenia porządku obrad. Następnie Radni wysłuchali wystąpienia prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy Piotra Pasia. Głos zabrał również przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Bolesław Burek . Poinformował Radę on o dobrym wyniku finansowym firmy. Tadeusz Drozdowski – szef przedsiębiorstwa zajmującego się wywożeniem odpadów z terenu gminy poinformował radnych, jak przebiega realizacja zadań postawionych przed jego przedsiębiorstwem.

Po omówieniu spraw związanych z gospodarką komunalną samorząd zajął się omawianiem tematyki budżetowej. Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Niemcza za pierwsze półrocze. Między innymi podjęła również uchwałę dotyczącą zmian budżetu na rok 2005. Następnie burmistrz Julian Lesław Sadek przedstawił informację ze swojej pracy między sesjami.

Też o Wojsławicach
W części programu przeznaczonej na interpelacje, zapytania i sprawy różne burmistrz poinformował radnych bieżących działaniach urzędu.
Ostatnim punktem sesji było wystąpienie dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Tomasza Nowaka. Zapoznał on radnych z pracami, jakie wykonano na terenie Arboretum w Wojsławicach w ostatnim czasie. Mówił również o planach na przyszłość. Duże zainteresowanie radnych wzbudziła inicjatywa utworzenia na terenie ogrodu w Wojsławicach skansenu wsi dolnośląskiej. Dyrektor Tomasz Nowak poinformował między innymi, że rozpoczęły się prace nad utworzeniem w Arboretum sadu czereśniowego – banku genów, w którym będą uprawiane stare odmiany tego drzewa owocowego. Dyrektor mówił o bieżącej pielęgnacji różaneczników. Wspomniał również o rozbudowie kolekcji liliowców. Na zakończenie dyrektor Tomasz Nowak odpowiadał na pytania radnych.
Na tym zamknięto obrady. Następna sesja odbędzie się pod koniec października.
Poprawiony: wtorek, 10 lutego 2009 10:18